Cuối tháng 3/2021, Công ty TNHH DV & PTTM Nhật Linh với tinh thần tương thân tương ái đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho 03 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã. Mỗi ngôi nhà tình thương mới trị giá 2 – 300 triệu đồng, trong đó Công ty Nhật Linh hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng chi phí tu sửa, xây mới.